Władze Spółki

Zarząd:

 •   Sandra Mazur – członek zarządu

Sandra Katarzyna Mazur, magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pierwsze doświadczenia zawodowe gromadziła w trakcie pracy w znanych warszawskich kancelariach prawnych i spółkach prawa handlowego, w których pełniła funkcję prawnika. Aktywnie uczestniczyła w budowie i rozwoju dwóch spółek akcyjnych notowanych na NewConnect pełniąc funkcję dyrektora ds. administracyjnych i odpowiadając za koordynację prac zespołów: prawnego, finansowego, sprzedaży, marketingu, logistyki, a także negocjacje z kontrahentami oraz tworzenie i opiniowanie kontraktów handlowych. Posiada również doświadczenie w zakresie: wdrażania, koordynacji i nadzoru nad kluczowymi projektami biznesowymi, optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarządzania procesem naboru kadr oraz egzekucji należności. Od 2015 roku związany ze spółką UseCrypt S.A., gdzie jako Członek Zarządu odpowiedzialny jest za aspekt finansowy funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów, strategicznych klientów oraz budowanie strategii finansowej spółki. Związana także ze spółkami iMe Polska S.A., Dron House S.A. gdzie również kreuje strategię finansową spółki, a także Largo Capital Sp. z o.o. gdzie pełni funkcję Dyrektora Finansowego.

 •   Jakub Sierakowski – członek zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka, specjalizacja Inżynieria Komputerowa. W latach 2006 – 2010 odpowiedzialny za projektowanie oraz tworzenie systemów IT wspierających działalność Instytucji Publicznych, co znacząco wpłynęło na poznanie specyfiki oraz procesów Sektora Publicznego. Od 2010 roku Kierownik projektów wdrożeniowych dużych systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Spółkach Skarbu Państwa podlegających pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Uczestniczył w projektowaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego wdrażanego na potrzeby przechowywania i przetwarzania danych Polskiej Armii. Entuzjasta LEAN Management oraz optymalizacji procesów. Od 2015 roku związany ze spółką UseCrypt S.A., gdzie jako Członek Zarządu odpowiedzialny jest za rozwój aplikacji UseCrypt Safe oraz UseCrypt Messenger.

  Rada Nadzorcza:

Jacek Kade – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Już w trakcie studiów zdobywał realne doświadczenie prawnicze będąc asystentem w kancelarii Królak i Wspólnicy w Warszawie. Dynamiczny rozwój jego kariery nastąpił w związku z uczestnictwem w tworzeniu i prowadzeniu szeregu spółek notowanych na rynku NewConnect, gdzie pełnił funkcje dyrektora działu prawnego. Równolegle zdobywał doświadczenie na rynku kapitałowym jako współzarządzający niepublicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, gdzie często współdecydował o kierunku rozwoju inwestycji portfelowych. Były Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polskich „Klastry Polskie”. W 2013 r. dołączył do spółki inwestycyjnej Largo Capital, gdzie szybko objął stanowiska Prezesa Zarządu , które piastuje do dzisiaj. Reprezentuje holistyczne kompetencje prawniczo-biznesowe oraz bogate doświadczenie, dzięki czemu został powołany na przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Dron House S.A. oraz członka Rady Nadzorczej Emitenta. Swoje umiejętności z zakresu doboru spółek portfelowych oraz inwestycji międzynarodowych doskonali będąc od 2014 r. zarządzającym funduszu inwestycyjnego Largo Investment Capital Limited.

Tomasz Lisiecki – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Makowski – Członek Rady Nadzorczej
Adam Osiński – Członek Rady Nadzorczej
 • (2013 – obecnie) Prezes Zarządu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A
 • (2011 – obecnie) Partner Zarządzający w Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy S.A.,
 • (2003 – 2006) prawnik w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Arkadiusza Stryja w Warszawie,
 • (2004 – 2006) kolejno, jako asystent zarządu – specjalista ds. prawnych, kierownik działu prawnego w Dom Książki S.A. w Warszawie,
 • 2004 prawnik w Messenger Service Stolica S.A. w Warszawie
Andrzej Słoniewicz – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

 • 01.10.2005 – 30.06.2007 Politechnika Warszawska
  • Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, wydział: Administracja studia 2 stopnia uzupełniające magisterskie ukończone tytułem magistra
 • 01.10.2002 – 04.07.2005 Politechnika Warszawska
  • Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, wydział: Administracja studia 1 stopnia licencjackie ukończone dyplomem licencjata
 • 01.09.1998 – 21.06.2002 CVII Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kasprzaka,
  • klasa o profilu informatycznym

Doświadczenie zawodowe:

 • od 02.2017 iMe Polska S.A. – stanowisko prezesa zarządu
 • od 02.2017 Largo Capital Sp. z o.o. – stanowisko wiceprezesa zarządu i dyrektora departamentu sprzedaży
  • zakres odpowiedzialności: kierowanie departamentem sprzedaży, organizowanie finansowania Spółki i podmiotów zależnych; przygotowanie i koordynacja emisji instrumentów finansowych; pozyskiwanie nowych klientów; organizacja pracy zespołu sprzedażowego.
 • 10.2016 – 02.2017 Bank Ochrony Środowiska S.A. – stanowisko Doradcy Klienta Strategicznego
  • zakres odpowiedzialności: opieka nad Strategicznymi Klientami Banku
 • 09.2015 – 10.2016 HFT Brokers Dom Maklerski S.A. stanowisko: Dyrektor ds. inwestycji klienta Prestige
  • zakres odpowiedzialności: przygotowywanie i plasowanie emisji dłużnych papierów wartościowych, oraz akcji; rozwijanie sieci sprzedaży; pozyskiwanie nowych klientów zarówno po stronie emitentów jak i inwestorów; przygotowywanie emisji niepublicznych; oferowanie różnych instrumentów finansowych.
 • 08.2014 – 09.2015 Noble Securities S.A. stanowisko: Managera ds. Klientów kluczowych
  • zakres odpowiedzialności: aktywne pozyskiwanie klientów zamożnych, sprzedaż wszystkich produktów inwestycyjnych domu maklerskiego, pozyskiwanie emitentów obligacji, opieka nad portfelem inwestycyjnym klientów.
 • 12.2010 – 06.2014 BRE Bank S.A. stanowisko: Eksperta ds. klientów strategicznych i zastępcy dyrektora oddziału.
  • zakres odpowiedzialności: Kompleksowa obsługa klientów zamożnych, opieka nad portfelem inwestycyjnym klientów. Doradctwo inwestycyjne (jako certyfikowany doradca inwestycyjny w systemie Aquarius Optymalne Inwestowanie); stały nadzór i działania na rzecz powiększania obsługiwanego portfela, oraz pozyskiwanie nowych klientów. Obsługa bieżąca rachunków i doradztwo kredytowe, sprzedaż wszystkich produktów banku, domu maklerskiego i produktów ubezpieczeniowych. Koordynowanie i nadzór nad działaniami bieżącymi oddziału banku.
 • 08.2009 – 12.2010 Bank Millennium S.A. – Departament Bankowości Detalicznej, stanowisko Doradcy Prestige.
  • zakres odpowiedzialności: realizowanie celów sprzedażowych poprzez sprzedaż i obsługę posprzedażową wszystkich produktów inwestycyjnych i kredytowych z oferty segmentu Millennium Prestige, zarządzanie portfelem klientów. Pozyskiwanie nowych klientów oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami zamożnymi; pozyskiwanie aktywów klientów, bieżąca obsługa rachunków rozliczeniowych i inwestycyjnych klientów; monitorowanie raportów zawierających dane o stanie aktywów klientów oraz zawieranych przez nich transakcjach; identyfikacja potencjału oraz znajomość realiów ekonomiczno-finansowych rynku.
 • 08.2008 – 07.2009 MyEcolife Sp. z o.o., stanowisko Project Manager, spółka założona prze fundusz Private Equity Capital Park, zajmująca się wprowadzeniem na polski rynek nowej marki produktów ekologicznych, dział zakupów.
  • zakres odpowiedzialności: W MyEcolife byłem odpowiedzialny za zakupy we wszystkich realizowanych projektach spółki. Od wyszukiwania i badania potencjału nowych produktów, poprzez organizację zakupów, bądź procesu produkcyjnego, po ustalanie polityki cenowej i współpracę z sieciami handlowymi.
 • 03.2007 – 07.2008 MOGO Sp. z o.o., stanowisko Marketing Manager, a od 11.2007 Project Manager, firma wprowadzająca nowe produkty do sieci handlowych, oraz zarządzająca kategoriami OTC w sieciach handlowych.
  • zakres odpowiedzialności: kreowanie polityki marketingowej i promocyjnej dla nowo realizowanych projektów. Od listopada zarządzanie projektem ekologicznych środków czystości od organizacji zakupu, logistyki dostaw, poprzez wprowadzanie produktów do sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego kanału dystrybucji (sieci handlowe), po działania marketingowe i promocyjne.
 • 12.2005 – 02.2007 Bank Millennium S.A.- Departament Bankowości Bezpośredniej.