Informacje o Spółce

Bezpieczny i Poufny Sejf Danych

Aplikacja UseCrypt daje możliwość bezpiecznego przechowywania plików na serwerze. Wybrane przez użytkownika pliki są automatycznie szyfrowane na urządzeniu klienckim z wykorzystaniem prywatnego klucza szyfrującego użytkownika. Następnie bezpiecznym tunelem (UseCrypt Secure Tunnel) pliki zostają przesłane na serwer. Na serwerze pliki są przechowywane wyłącznie w wersji zaszyfrowanej. Odszyfrowanie plików następuje automatycznie po ich pobraniu z użyciem aplikacji klienckiej UseCrypt.

Bezpieczne współdzielenie zasobów umieszczonych na serwerze

Umieszczone na serwerze pliki mogą być bezpiecznie i poufnie współdzielone z innymi użytkownikami aplikacji UseCrypt. W tym celu należy wybrać plik/pliki ze zbioru plików przechowywanych na serwerze w ramach aplikacji Usecrypt. Następnie wskazać odbiorców którym plik/pliki mają zostać udostępnione. Po zatwierdzeniu operacji, pliki zostaną udostępnione wskazanym odbiorcom. Istnieje możliwość w dowolnym czasie odebrania dostępu do wybranych plików przez ich właściciela. Odbiorcy zostają powiadomieni o fakcie przyznania im dostępu do plików poprzez komunikat w aplikacji oraz wiadomość e-mail. Udostępnione pliki są widoczne dla odbiorców w zakładce aplikacji UseCrypt – „Odebrane”.

Szyfrowanie danych lokalnie na urządzeniu klienckim

Funkcjonalność pozawala na zaszyfrowanie wybranego pliku/plików bez konieczności umieszczania ich na serwerze. W tym celu należy wybrać plik/ pliki, które mają zostać zaszyfrowane, wskazać ich docelową lokalizację na urządzeniu użytkownika i zatwierdzić wykonanie operacji. Wybrany plik/pliki zostaną zaszyfrowane i umieszczone w wybranej lokalizacji (format pliku .enc). Istnieje możliwość automatycznego usunięcia oryginalnej wersji pliku/plików poprzez zaznaczenie takiej opcji w trakcie wyboru pliku/plików. Do odszyfrowania pliku/plików konieczne jest uruchomienie aplikacji UseCrypt i wskazanie pliku do odszyfrowania.

Bezpieczny i poufny dysk współdzielony.

Aplikacja UseCrypt daje możliwość efektywnej a jednocześnie bezpiecznej i poufnej pracy z danymi w ramach organizacji. Dysk współdzielony pozwala na w pełni kontrolowany dostęp do zasobów umieszczonych w ramach współdzielonych dysków a także bezpieczne przechowywanie i przesyłanie dokumentów, plików itd. Pliki umieszczone w ramach dysku współdzielonego są dostępne dla wszystkich upoważnionych użytkowników w dowolnym czasie bez konieczności dodatkowego nadawania uprawnień dostępu w ramach wybranej grupy.

Pełna kontrola nad dostępem do danych dzięki weryfikacji urządzeń użytkowników

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii HVKM, aplikacja UseCrypt wyróżnia się możliwością sprawowania pełnej kontroli nad urządzeniami na których może logować się użytkownik w celu uzyskania dostępu do danych. Instalacja aplikacji na wybranym urządzeniu pozwala na identyfikację i autoryzację tego urządzenia w systemie. Nie ma możliwości aby uzyskać dostęp do zasobów znajdujących się na serwerze lub odszyfrować pliki szyfrowane lokalnie z poziomu urządzenia, które nie zostało uprzednio autoryzowane przez użytkownika. Nawet w sytuacji kiedy użytkownikowi zostałyby skradzione jego dane dostępowe (login i hasło) nie będzie możliwe z ich użyciem uzyskanie dostępu do plików użytkownika przechowywanych na serwerze lub zaszyfrowanych lokalnie. Proces autoryzacji pierwszego urządzenia jest w pełni automatyczny. Autoryzacja kolejnych urządzeń przypisanych do konta pojedynczego użytkownika (np. smartfon i tablet) wymaga przeprowadzenia kontrolowanej procedury „eksportu konfiguracji”. Proces eksportu konfiguracji jest przyjazny użytkownikowi i całkowicie bezpieczny.