Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA)

Informacje zostaną uzupełnione po IPO